Juri von Bonsdorff bevakar kandidaternas steg och felsteg